National Taiwan Normal University
 • 慶祝七十週年校慶
 • 畢業典禮、師大大師、鵬程萬里
 • 躋身全球最佳七所大學
 • 師大音樂節 藝術節
 • 世界銀牌獎
 • 慶祝七十週年校慶
  70
  七十躍國際
  百年新世紀
  National Taiwan Normal University 70th Anniversary
  畢業典禮、師大大師、鵬程萬里
  躋身全球最佳七所大學
  1
  全球頂尖大學
  運動科學體育
  聽覺與視覺 饗宴
  70
  師大音樂節
  師大藝術節
  英文首頁榮獲第11屆最佳國際網站
  QS
  世界銀牌獎
  SILVER AWARD
通過A+優先等級無障礙網頁檢測