TRANG CHỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC BỔNG

1) Học bổng của chính phủ Đài Loan

Học bổng Bộ giáo dục Đài Loan
● Đối với sinh viên Đại học: Mỗi tháng được cấp 15,000 Đài tệ, và được miễn lệ phí cơ bản, thời gian cấp học bổng nhiều nhất là 4 năm.

● Đối với thạc sĩ: Mỗi tháng được cấp 20,000 Đài tệ, miễn lệ phí cơ bản thời gian cấp học bổng nhiều nhất là 2 năm.

● Đối với Tiến sĩ: Mỗi tháng được cấp 20,000 Đài tệ, Miễn lệ phí cơ bản, thời gian cấp học bổng nhiều nhất là 4 năm

● Thời gian nhận hồ sơ xin học bổng từ tháng 2 đến hết tháng 3
* Nơi nhận hồ sơ xin học bổng: Các ứng viên nộp hồ sơ về văn phòng đại diện của Trung hoa dân quốc tại nước sở tại.

Học bổng Bộ ngoại giao
● Đối với sinh viên Đại học: Mỗi tháng được cấp 30,000 Đài tệ, thời gian nhận học bổng nhiều nhất là 4 năm. Người nhận học bổng phải nộp khoản phí đăng ký mới có thể nhận được học bổng.

● Đối với thạc sĩ: Mỗi tháng được cấp 30,000 Đài tệ, thời gian nhận học bổng nhiều nhất là 2 năm. Người nhận học bổng phải nộp khoản phí đăng ký mới có thể nhận được học bổng.

● Đối với tiến sĩ: Mỗi tháng được cấp 30,000 Đài tệ, thời gian nhận học bổng nhiều nhất là 4 năm. Người nhận học bổng phải nộp khoản phí đăng ký mới có thể nhận được học bổng.

● Thời gian nhận hồ sơ xin học bổng từ ngày 1 tháng 2 đến hết tháng 3

● Nơi nhận hồ sơ: Phòng quan hệ quốc tế
Điện thoại: 886-2-77341271
E-mail: intlntnu@gmail.com
liên quan mạng lưới: flyto_brown

2) Học bổng dành cho tân sinh viên quốc tế của trường đại học sư phạm quốc lập Đài Loan.

Nhằm hưởng ứng chính sách mở rộng tuyển sinh sinh viên quốc tế, tăng cường tuyển chọn những sinh viên ưu tú và để phát triển và quảng bá cho môi trường quốc tế hóa, trường đại học sư phạm quốc lập Đài Loan đã cấp nhiều học bổng dành cho tân sinh viên quốc tế.
Đối tượng: là những sinh viên trúng tuyển vào các khoa của trường và chưa được hưởng các loại học bổng khác.
Mức học bổng và phương thức trao học bổng:

(I) Học bổng dành cho tân sinh viên:
1. nghiên cứu sinh mỗi người đươc nhận 150 000 đài tệ, hệ đại học mỗi người được nhận 100 000 đài tệ.


2. trao học bổng theo từng tháng: nghiên cứu sinh mỗi tháng 15000, bậc đại học mỗi tháng 10 000 đài tệ. Sinh viên chưa đăng kí nhập học, giữa kì nghỉ học, thôi học,hoặc có những vi phạm, lập tức ngừng phát học bổng này.


(II) Miễn học phí:
1、Đối với sinh viên đại học: miễn phíhọc phần, nhưng phải tự đóng lệphícơ bản.
2、Đối với nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ: miễn học phí, nhưng tự đóng học phí học phần lệ phí cơ bản.

3、Tân sinh viên không nhập học, giữa kỳ bỏ học sẽ bị ngừng cấp học bổng
Thời gian đăng kí xét tuyển: khi đăng kí xét tuyển vào trường, sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng kí xét duyệt học bổng và gửi kèm với hồ sơ xét tuyển về trường.
Xét duyệt: Do các khoa xét duyệt, và gửi danh sách, mẫu đăng kí và các giấy tờ có liên quan về phòng nhân sựquốc tế.

 • Quy định về học bổng dành cho tân sinh viên nước ngoài của trường đại học sư phạm quốc lập Đài Loan: download
 • Mẫu đăng kí xét duyệt học bổng dành cho tân sinh viên nước ngoài của trường đại học quốc lập Đài Loan: download
 • Đơn vị tư vấn:Tổ sinh viên quốc tế Phòng nhân sự quốc tế
  Điện thoại: +886-2-7734-1271
  E-mail: intlntnu@gmail.com

  3) Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài của trường Đại học sư phạm quốc lập Đài Loan

  Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài trường đại học sư phạm quốc lập Đài Loan nhằm khuyến khích động viên những sinh viên quốc tế ưu tú.

  1. Mức học bổng: mỗi suất học bổng trị giá 10 000 đài tệ (US$313) mỗi tháng, trong thời gian nửa năm, thời gian lĩnh học bổng từ tháng 1 đến tháng 6, từ tháng 7 đến tháng 12.

  2. Tiêu chuẩn xét tuyển:

  A.
  Bậc đại học: mỗi học kì số đơn vị học trình đăng kí học tối thiểu là 16 đơn vị học trình, thành tích học tập của kì trước đạt bình quân từ 70 điểm trở lên, không vi phạm kỉ luật.

  B.
  Nghiên cứu sinh: mỗi học kì đăng kí học tối thiểu là một môn học, thành tích học tập của kì trước là phải đạt từ 80 trở lên, không vi phạm kỉ luật; hoặc kế hoạch nghiên cứu do giáo sư phụ trách giới thiệu, nhưng chỉ được xét một lần.

  C.
  Phương thức xét tuyển: mỗi năm xét duyệt hai lần, yêu cầu sau khi vào học hai tuần nộp đầy đủ các loại mẫu đăng kí xét duyệt, bảng thành tích học tập của kì trước và chứng minh chưa nhận bất cứ loại học bổng nào khác cho văn phòng khoa.ngày đăng kí dựa theo công cáo trên website của trường.

  1. Quy định xét duyệt học bổng dành cho sinh viên quốc tế trường đại học sư phạm Đài Loan:download
  2. Mẫu đăng kí xét duyệt học bổng dành cho sinh viên quốc tế:download

  Đơn vị tư vấn: Tổ sự vụ học sinh quốc tế Phòng sự vụ quốc tế
  Điện thoại: +886-2-7734-1271
  E-mail: intlntnu@gmail.com


  Thông tin chi tiết, yêu cầu tham khảo tại mục học bổng trên website của phòng nhân sự quốc tế.