RANG CHỦ

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ

Hướng dẫn tuyển sinh sinh viên quốc tếhttp://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/pic/new2.gif
【download hướng dẫn tuyển sinh kì mùa thu năm 2009 và kì mùa xuân năm 1010】
Website tiếng Trung: http://www.ntnu.edu.tw/oia/admission.php
Website tiếng Anh: http://www.ntnu.edu.tw/oia/admission_en.php

Mẫu đăng kí xét tuyển của trung tâm quốc ngữ - trường đại học sư phạm quốc lập Đài loan: Yêu cầu download tại website của trung tâm quốc ngữ.