Home
HỌC PHÍ VÀ SINH HOẠT PHÍ

 • Học phí
 • Ghi chú: mức học phí dưới đây là mức học phí của các khoa hiện tại có tuyển sinh sinh viên quốc tế

  1. Lớp cử nhân: Học phí mỗi học kì ước khoảng từ 47,180 đến 55,200元
  2. Lớp thạc sĩ, tiến sĩ (đài tệ/một học kì) Học phí mỗi học kì ước khoảng từ 50,726~56,264 元。

  Những quy định mới nhất về tiêu chuẩn và mức học phí, yêu cầu xem tại website của tổ đăng kí phòng giáo vụ.


 • Phí Sinh hoạt
 • Tiền ăn: mỗi tháng khoảng 6 000 đến 8 000 Đài tệ ( US $190 đến 250)
  Tiền ở:
  Kí túc: tiền ở kí túc bình quân từ 4,600~11,600元/ học kì , không bao gồm tiền điện nước.
  Thuê phòng ngoài khu vực trường: một căn hộ (gồm ba phòng ngủ, không bao gồm đồ dùng sinh hoạt)mỗi tháng khoảng 25 000 đài tệ (US $ 800). Phòng đơn mỗi tháng khoảng 5 000 đến 9 000 đài tệ (US $ 160 đến 280), không bao gồm tiền điện nước, thường phải đặt cọc trước từ một đến ba tháng tiền phòng.

  Các loại chi phí khác: tiền bảo hiểm, tiền sách vở, tiền đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tiền điện nước mỗi tháng khoảng 6 000 đến 8 000 Đài tệ.

  Những thông tin về ăn ở của sinh viên, chi tiết xin liên hệ với Tổ phụ trách ký túc phòng giáo vụ.Điện thoại: 886-2-23693412 hoặc 886-2-77343159