TRANG CHỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯ VẤN VÀ THÔNG TIN

Trường đại học sư phạm quốc lập Đài Loan-National Taiwan Normal University
Address: No.162, Sec.1, Heping East Road, Taipei 10610 , Taiwan (R.O.C)
Tel: 886-2-7734-1111
http://www.ntnu.edu.tw

1. Chương trình học vị:

Đăng kí xét tuyển:
Phòng sự vụ quốc tế-Office of International Affairs
Tel: 886-2-7734-1274
Fax: 886-2-2362-5621
Website tiếng Trung: http://www.ntnu.edu.tw/oia/admission.php
Website tiếng Anh: http://www.ntnu.edu.tw/oia/admission_en.php

Mức học phí:
Tổ đăng kí nhập học Phòng giáo vụ-Office of Academic Affairs - Division of Registry
Tel: 886-2-7734-1107
Fax: 886-2-2366-0511
http://www.ntnu.edu.tw/aa/aa1/index.html

Kí túc:
Tổ phụ đạo Phòng công tác học sinh sinh viên-Office of Student Affairs - Division of Student Housing Affairs
Tel: 886-2-3693412、886-2-7734-3159
Fax: 886-2-2369341
http://www.ntnu.edu.tw/dsa/1/dorm/dorm.html

Học phí:
Tổ công tác học sinh sinh viên quốc tế- Phòng nhân sự quốc tế Office of International Affairs – Division of International Student Affairs
TEL: 886-2-7734-1279
Email: e51027@ntnu.edu.tw
Website tiếng trung: http://www.ntnu.edu.tw/oia/student004.php
Website tiêng anh: http://www.ntnu.edu.tw/oia/scholarship.php

2. Chương trình học tiếng Trung:

Trung tâm giáo dục quốc ngữ- Mandarin Training Center
Address : No.162, Sec.1, Heping East Road, Taipei 10610, Taiwan (R.O.C)
Tel : 886-2-7734-5130
Fax : 886-2-2341-8431
Email: mtc@mtc.ntnu.edu.tw
http://140.122.110.12/mtcweb/