เรียนซือต้า  ค้นหาเอเชีย เจียระไนโลกทัศน์
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำหรับนักเรียนต่างชาติ ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยครูแห่งไต้หวัน(NTNU)
中文版本
English
日本語
Korean
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Vietnam
Thai
Français
	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งไต้หวัน (ซือต้า) 	สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งไต้หวัน 	หลักสูตรและการสมัครเรียน 	ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง(Mandarin Training Center,MTC) ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน การสมัครหอพัก
ทุนการศึกษา สำรวจไทเป ถาม-ตอบ : ข้อควรรู้สำหรับนักเรียนต่างชาติ ติดต่อสอบถาม ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ