Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมัครหอพัก

หอพักนักศึกษา

●นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยก่อนผู้อื่น โดยทั่วไปนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี มักจะไม่มีปัญหาในการสมัครเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกนั้น ขอแนะนำให้รีบสมัครจะเป็นการดีที่สุด
●หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 11 อาคาร อยู่ในบริเวณวิทยาเขตส่วนกลาง 1 อาคาร วิทยาเขตกงก่วน 6 อาคาร และวิทยาเขตหลินโข่ว 4 อาคาร
●ห้องพักเป็นห้องขนาด 3-6 คน
●ค่าหอพัก:
จำแนกตามความแตกต่างของแต่ละหอพัก ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งปีการศึกษา (ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงปลายเดือนมิถุนายน) ประมาณ 10,000-24,000 เหรียญไต้หวัน ไม่รวมค่าน้ำไฟ และสำหรับในช่วงปิดภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องสมัครขอเข้าอยู่ในหอพักต่างหากอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ:

  1. สาธารณูปโภคส่วนรวม เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นแห้ง เครื่องอบผ้า ลานตากผ้า ห้องนั่งเล่น โทรทัศน์ โรงอาหาร ร้านค้าจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านบริการซักผ้า ร้านตัดผม-เสริมสวย ห้องตีปิงปอง ห้องโต๊ะพูล เป็นต้น
  2. เครื่องใช้ในห้องนอน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ เตียง โทรศัพท์ พัดลม เป็นต้น
  3. บริการอินเตอร์เน็ต : ห้องพักของนักศึกษาทุกห้องล้วนติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต นักศึกษาสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ภายในห้องพัก
  4. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและใบสมัคร โปรดดูข้อมูลได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายหอพักนักศึกษา
โทร. 886- 2-77343159 หรือ 886-2-23693412 แฟกซ์ 886-2-23693413


Homeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน│สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน
การสมัครหอพักทุนการศึกษาสำรวจไทเปถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติติดต่อสอบถามดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ