Home

 

 

ไทเปคือเมืองหลวงของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล ไทเปมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นสองล้านหกแสนคน เป็นที่ตั้งของตึกไทเป 101 ( Taipei 101 Tower ) ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก มีระบบรถไฟฟ้าที่สะดวกรวดเร็ว มีบรรยากาศยามค่ำคืนที่คึกคักสนุกสนาน มีอาหารนานาชาติ และเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่คับคั่งที่สุด อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดการแสดงชั้นนำระดับโลกอยู่เสมอ นอกจากด้านความทันสมัยแล้ว ไทเปยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ นั่นคือเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกู้กงอันเลื่องชื่อ ( National Palace Museum)ที่จัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องใช้ในพระราชวังจีนอาจเรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ของชาวจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ อีกทั้งในตัวเมืองไทเปก็ยังมีโบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย นอกจากนี้ ชานเมืองไทเป ยังมีอุทยานแห่งชาติภูเขาหยางหมิงอยู่ด้วย ภูเขาหยางหมิงเป็นพื้นที่พิเศษเพราะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตามแนวภูเขาไฟ ซึ่งมีพืชนานาพันธุ์ในพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ ที่นี่มีเส้นทางการเดินชมทัศนียภาพอยู่หลายสาย ไว้ให้ชาวเมืองไทเปได้มาพักผ่อนหย่อนใจใกล้ชิดธรรมชาติ

 • ภูมิอากาศ
 • ไทเปเป็นพื้นที่แอ่งกะทะ มีภูมิอากาศอยู่ใกล้เขตโซนร้อน มีความชื้นสูง ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคือช่วงฤดูร้อน อากาศร้อนมาก ฤดูหนาวจะมีระยะเวลาสั้นมากแต่ก็หนาวมาก โดยปกติคือ ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศของไทเปยากที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และมักจะมีความแปรปรวนสูง ช่วงกลางวันมีอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส ( 77 องศาฟาเรนไฮต์) ช่วงกลางคืนมีอุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส ( 59 องศาฟาเรนไฮต์)

 • ค่าใช้จ่ายประจำวัน

 • หากไม่รวมค่าเล่าเรียนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในไต้หวันอยู่ที่ประมาณเดือนละ 600-800 เหรียญสหรัฐ (รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตำราเรียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ) โดยทั่วไป ค่าอาหารจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 6,000 -8,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐ ) ค่าเช่าบ้าน (ห้องเดี่ยว) อยู่ที่ประมาณเดือนละ6,000-10,000 เหรียญไต้หวัน ( 190~325 เหรียญสหรัฐ ) หากเทียบกับเมืองขนาดใหญ่อื่น ๆ ของโลกแล้ว ค่าอุปโภคบริโภคของไทเปก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล

 • การแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • โดยทั่วไปแล้ว ในไต้หวันจะใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอย จึงควรเตรียมเงินสดไว้เสมอ ทางที่ดีคือควรเตรียมเงินไต้หวัน หรือเงินที่สามารถแลกเป็นเงินไต้หวันได้สะดวก (เช่น เงินดอลล่าสหรัฐฯ) การใช้บัตรเครดิตวีซ่า หรือมาสเตอร์ เบิกเงินสดก็เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะมีบางธนาคารสามารถคำนวณจ่ายเงินสดให้ได้ และเครื่องเอทีเอ็มบางเครื่องก็รับบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มต่างประเทศได้ด้วย แต่ถ้าท่านใช้วิธีนี้เบิกเงินสด กรุณาตรวสอบวงเงินของท่านด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ ปัจจุบัน ( 2555) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเหรียญไต้หวันกับเงินเหรียญสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 29 เหรียญไต้หวันต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐ ซึ่งหากต้องการแลกเงินเหรียญไต้หวัน ควรแลกในไต้หวันจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

 • การทำงาน
 • นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในไต้หวันหากมีความประสงค์ทำงานหรือมีความต้องการฝึกงาน ให้ปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติการจัดหางาน” ตามมาตราที่ 43, 50 ,68 และ73 และตามข้อกำหนดของนายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานก่อน จึงจะสามารถทำงานได้ หากมีการละเมิดมาตรา 43ของ “พระราชบัญญัติการจัดหางาน”โดยที่ไม่ขอใบอนุญาตการทำงาน และตามพระราชบัญญัติการจัดหางานมาตราที่68 จะถูกปรับเป็นเงินจำนวนตั้งแต่ 30,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไปแต่ไม่เกินกว่า 150,000 เหรียญไต้หวัน อีกทั้งตามราชบัญญัติคนเข้าเมืองมาตราที่ 5 อาจถึงขั้นมีการเนรเทศออกนอกประเทศทันที และไม่สามารถเข้ามายังไต้หวันได้ในระยะเวลา 5 ปี

  1. การออกใบอนุญาตทำงานแต่ละครั้งจะมีผลสูงสุดเป็นระยะเวลา 6 เดือน (นับจากภาคการศึกษาล่าสุดที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงานจนถึงภาคการศึกษาถัดไปวันที่ 31 มีนาคม หรือ ในภาคการศึกษาถัดไปใบยื่นขอใบอนุญาตทำงานจะมีอายุสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนในปีเดียวกัน)
  2. ระยะเวลาการทำงานที่นอกเหนือจากช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาวและภาคเรียนฤดูร้อน สามารถทำงานได้สัปดาห์ละไม่เกิน 16 ชั่วโมง
  3. ตามกฎข้อบังคับข้างต้น หากมีการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการจัดหางาน มีสิทธิเพิกถอนใบอนุญาตทำงานทุกประการ
  4. ตามพระราชบัญญัติการจัดหางาน หากไม่มีการขอใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานให้แก่นายจ้างอื่น จะถูกปรับเป็นเงินจำนวนตั้งแต่ 30,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 150,000 เหรียญไต้หวัน
  5. สำหรับนักศึกษาที่หยุดพักการเรียนหรือไม่ลงทะเบียนเรียน หากใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุ ควรนำมาส่งคืนที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริการนักศึกษาต่างชาติ

  สำหรับขั้นตอนการสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริการนักศึกษาต่างชาติ
  เว็บไซต์:http://www.ntnu.edu.tw/oia/
  โทร:(02)7734-1275

  สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของสภาแรงงาน ( Council of Labor Affairs ) สามารถดูรายละเอียดได้ที่
  เว็บไซต์ :http://www.evta.gov.tw/
  โทร:(02)8590-2567

 • ประกันสุขภาพ
 • นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจะต้องปฎิบัติตาม “ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในไต้หวัน” อย่างเข้มงวด นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงช่วงสี่เดือนแรกนักศึกษาต่างชาติสามารถใช้ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ซื้อจากต่างประเทศได้หรือหากยังไม่มีประกันใดๆให้ซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากสำนักงานตัวแทนประกันของมหาวิทยาลัย อีกประการหนึ่งหากมีประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวันอยู่แล้ว ให้แนบเอกสารการประกันที่เกี่ยวข้องด้วย หรือหากหลักฐานการประสุขภาพที่ออกให้จากต่างประเทศ จะต้องได้รับการตรวจสอบและประทับตราจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ
  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่:

  • หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายงานบริการนักศึกษาต่างชาติ (Office of Student Affairs)
   http://www.ntnu.edu.tw/oia/
   +886-2-7734-1280
  • องค์การประกันสุขภาพแห่งชาติ (Bureau of National Health Insurance)
   http://www.nhi.gov.tw/
  • กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ (Information for Foreigners of National Immigration Agency)
   ff.immigration.gov.tw  Homeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน│สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
  หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน
  การสมัครหอพักทุนการศึกษาสำรวจไทเปถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติติดต่อสอบถามดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ