Home

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ http://www.ntnu.edu.tw/oia/multi/pic/new2.gif
【ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ปี 2012 & ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ ปี 2013】
เว็บไซต์ภาษาจีน: http://www.ntnu.edu.tw/oia/admission.php
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ: http://www.ntnu.edu.tw/oia/admission_en.php

ใบสมัครศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน: กรุณาดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง.Homeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน│สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน
การสมัครหอพักทุนการศึกษาสำรวจไทเปถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติติดต่อสอบถามดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ