Home
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • หมายเหตุ : รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้เป็นรายการของสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละประมาณ 47,180 – 55,200 เหรียญไต้หวัน
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาละประมาณ 50,726 – 56,264 เหรียญไต้หวัน

  ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายละเอียดปลีกย่อย สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายลงทะเบียน.


 • ค่าใช้จ่ายประจำวัน
 • ค่าอาหาร: ประมาณเดือนละ 6,000 - 8,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ )
  ค่าหอพัก:
  หอพักภายในมหาวิทยาลัย :ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,600-11,600 เหรียญไต้หวัน ต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ
  อพาร์ทเมนต์ทั่วไปนอกมหาวิทยาลัย (ขนาด 3 ห้องนอน ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์) ค่าเช่าประมาณเดือนละ 25,000 เหรียญไต้หวัน ( 835 เหรียญสหรัฐฯ ) ค่าเช่าห้องเดี่ยวตกประมาณเดือนละ 6,000-10,000 เหรียญไต้หวัน ( 190-325 เหรียญสหรัฐ ฯ) ซึ่งราคาค่าเช่านี้ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ โดยทั่วไปเจ้าของบ้านจะเรียกเก็บค่ามัดจำ เป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเช่า1-3 เดือน

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าตำราเรียน ค่าของใช้ประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟ ประมาณเดือนละ 6 ,000 - 8 ,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ )

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา โปรดดูข้อมูลได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายหอพักนักศึกษา โทร.886-2-23693412 หรือ 886- 2-77343159


  Homeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน│สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
  หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน
  การสมัครหอพักทุนการศึกษาสำรวจไทเปถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติติดต่อสอบถามดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ